Windpark Technopolis

Welkom op de website van Windpark Technopolis. Hoe fantastisch zou het zijn om als Nederlandse universiteit een privé windpark tot je beschikking te hebben voor de opwekking van groene energie en het implementeren van de nieuwste innovaties voor wetenschappelijk onderzoek?

Op dit moment is DelftWindPower in samenwerking met Leaf Renewable Energy bezig met de ontwikkeling van dit project op het bedrijventerrein van de TU Delft. Met de steun van u en onze partners is dit binnen aanzienlijke tijd met eigen ogen te bezichtigen.

Doelstelling

Het doel van Windpark Technopolis is het verduurzamen van de TU Delft. Hiermee kunnen we als universiteit een groen voorbeeld stellen aan andere instanties. Maar naast het verduurzamen van de TU zijn er meer belangen bij dit windpark. Dit windpark moet ook een leerpunt worden voor zowel de professoren als studenten aan de universiteit en het moet ruimte bieden voor nieuw onderzoek. Op deze manier kan Windpark Technopolis de status van de TU Delft op meerdere gebieden versterken.

Stappenplan

Op dit moment is DelftWindPower druk bezig met het vergaderen met de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en natuurlijk met de instanties van de TU Delft en het bedrijventerrein zelf. We hopen hierbij raakvlakken te vinden bij deze instanties om daarna geen weerstand te ondervinden wanneer het project gerealiseerd gaat worden.

Nadat we alle partijen hebben we benaderd zal er hard gewerkt worden om een optie op het grondcontract te krijgen, wat ergens in 2014 moet gaan gebeuren. Tevens zullen er dan onderzoeken plaats vinden om het plaatsen van de windmolens in de toekomst te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat bedrijven in de buurt van onze windmolens geen problemen zullen ondervinden door de eventuele trillingen die door de windmolens veroorzaakt worden.

Wanneer deze onderzoeken zijn afgerond zal er gewerkt worden om een vergunningsprocedure aan de gang te krijgen en wanneer dit succesvol is afgerond, wat ergens in 2015 het geval moet zijn, zal de bouw van het windpark op gang komen om in 2016 operationeel te zijn.

Cijfers en feiten

- Windpark Technopolis zal tussen de 6,1 GWh en 10,7 GWh aan elektriciteit per jaar gaan opwekken, wat genoeg is om het complete bedrijventerrein van elektriciteit te voorzien of 10-20% van het energieverbruik van de TU Delft.

- Dit project zal kansen bieden voor onderzoeken in de richting van duurzame energieopslag en efficient elektriciteitstransport. Dit zal de TU Delft een sterkere universitaire plaats geven.

- Tegenwoordig zijn er funderingstechnieken die het transport van trillingen in de grond kan verminderen waardoor de omliggende bedrijven vrijwel geen last van trillingen zullen hebben.