Technopolis Feiten deel 3: Bouwhoogte restricties.

De aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport brengt bouwhoogte restricties met zich mee voor het Technopolis bedrijventerrein. Ook het bedrijf VSL heeft een aantal eisen op dit gebied naar aanleiding van zichtlijnen naar satellieten. DelftWindPower heeft onderzoek gedaan naar deze bouwhoogte restricties.

De hoogte restricties in kwestie zijn door DelftWindPower in kaart gebracht en blijken geen probleem te vormen voor de hoogte van de turbines. De windturbines die DelftWindPower voor ogen heeft blijven onder de maximale toegestane hoogte of kunnen worden verlaagd zodat ze onder de maximale bouwhoogte blijven.

In de afbeelding bovenaan de pagina is te zien hoe de hoogtelijnen van Rotterdam The Hague Airport lopen. Hoe groter de afstand tot de luchthaven des te hoger de maximale hoogte dat de windturbines kunnen worden. De afbeelding laat een voorbeeld zien van hoe de turbines binnen de hoogte restricties geplaatst kunnen worden. Een zelfde soort analyse is verricht voor VSL.