Technopolis Feiten deel 2: Opbrengst van windpark Technopolis.

Wind energie is bezig met een opmars in Nederland, maar wat brengt een windturbine nu eigenlijk op?

Op windpark Technopolis zal 2.4 MW aan capaciteit geïnstalleerd worden. Deze 3 turbines van 800 kW zullen per jaar ongeveer 6.1 GWh aan elektriciteit opwekken.

Ter vergelijking, dit is:

  • ongeveer 90% van het verbruik van alle bedrijven op het volledig voltooide Technopolis bij elkaar.

  • meer dan 10% van het elektriciteitsverbruik van de TU Delft.

  • genoeg om jaarlijks 1750 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Verder is het doel van windpark Technopolis om de elektriciteit lokaal te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn directe levering aan bedrijven op Technopolis, of aan de TU Delft. Hierdoor zullen de verliezen in de elektriciteitskabels worden geminimaliseerd en zal de TU Delft het meeste uit de windturbines kunnen halen.