Technopolis Feiten deel 1: Doelstellingen duurzame energie.

In het Energie-akkoord van het Rijk is een vermogen van 6000MW door wind op land nagestreefd om aan de doelstellingen van de EU te voldoen, tegenover een capaciteit van 2645MW in Maart 2014. De Provincie Zuid-Holland streeft een opgesteld vermogen op land van 735MW in 2020 na. Op dit moment is het vermogen ongeveer 290MW.

Delft: De gemeente Delft heeft het doel om in 2020 minimaal 15% van het energieverbruik uit duurzame energiebronnen te halen, in 2050 wil de stad geheel energieneutraal zijn. Een van de middelen die hiervoor wordt overwogen is het plaatsen van windturbines met een totale capaciteit van 3MW.

Conclusie: Alle zeilen moeten worden bijgezet om de beoogde doelen voor 2020 te behalen. Het realiseren van Windpark Technopolis sluit hiermee perfect aan bij de doelstellingen van de gemeente Delft, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk.